Een unieke monumentale plek

Staatsbosbeheer is sinds 2006 eigenaar van het Vuurtoreneiland. Het zorgen voor monumenten is net zoals het beheren van natuur een belangrijke taak van Staatsbosbeheerder. Bij monumenten gaan natuur en cultuur vaak op een bijzondere manier samen. Zo ook bij Vuurtoreneiland; een unieke monumentale plek vlakbij Amsterdam waar natuur, lucht en water volledig één zijn.

Om deze bijzondere plek voor bezoekers toegankelijk te maken én de cultuur- en natuurwaarden voor de toekomst veilig te stellen startte Staatsbosbeheer in 2011 een zoektocht naar een geschikte ondernemer voor het eiland. Brian Boswijk en Sander Overeinder wisten Staatsbosbeheer te overtuigen met een kwalitatief, kleinschalig en gefaseerd plan. Zij wonnen de aanbesteding en tekenden met Staatsbosbeheer een 30-jarig erfpachtcontract voor het eiland en gingen aan de slag.

Sinds 2013 kan er tijdens de zomermaanden in een transparante kas worden gegeten in en van de natuur. De bezoekers van het eiland zijn de beste graadmeter voor het succes van de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de twee ondernemers; die zijn unaniem enthousiast over de plek, de sfeer, de mensen en natuurlijk het eten. Door de kleinschalige opzet kan de natuur op het eiland zijn gang blijven gaan en ervaart elke bezoeker het echte eilandgevoel. De monumentale maar vervallen bomvrije kazerne en munitiebunkers worden opgeknapt en zijn vanaf het voorjaar 2016 te ontdekken. Zo wordt het eiland steeds interessanter. Zoektocht en samenwerking geslaagd!

www.staatsbosbeheer.nl
www.vuurtoreneiland.nl